Cena insertowania zależy od formatu, rodzaju i objętości dostarczonego insertu. Koszt wkładkowania standardowego za 1 sztukę ulotki o wadze do 15 g wynosi:

- do 5 tys. egz. - 0,20 zł / sztuka
- 5 - 10 tys. egz. - 0,16 zł / sztuka
- 10 - 20 tys. egz. - 0,13 zł / sztuka
- 20 - 30 tys. egz. - 0,11 zł / sztuka

Cena nie uwzględnia produkcji insertu i dostarczenia do drukarni. Max.format insertu A3, maksymalna waga do 70 g. Koszt, termin, forma i zasięg insertu podlegają każdorazowo uzgodnieniu z biurem reklamy. Inserty powinny być dostarczone do magazynu zgodnie z zasadami określonymi przez Wydawcę.

Termin przyjmowania zleceń najpóźniej 3 dni przed datą emisji.
Termin dostarczenia insertów do drukarni w Warszawie najpóźniej 1 dzień przed datą emisji do godz. 12.00.