Ceny ogłoszeń tekstowych zależą od ilości słów. Koszt ogłoszeń tekstowych podanych w poniższej tabeli kalkulowany jest za jedno słowo według rodzaju ogłoszenia i wynosi:

- ogłoszenie zwykłe - 2 zł netto/ za słowo
- ogłoszenie pogrubione - 3 zł netto/ za słowo
- ogłoszenie w ramce - 4 zł netto/ za słowo
- ogłoszenie kontra - 5 zł netto/ za słowo

Istnieje możliwość zamówienia pakietów ogłoszeń drobnych. Prosimy o kontakt z biurem reklamy w celu przygotowania indywidualnej wyceny pakietów.

Rabaty:

3-5 emisje -5%
6-10 emisji -10%
11-15 emisji -15%
16-25 emisji -20%
pow. 25 emisji -25%

Termin przyjmowania ogłoszeń najpóźniej 1 dzień przed datą emisji do godz. 10.00.